Alfa Yaşam Koleji

  • en
  • de
  • tr

Hakkımızda

19 Temmuz 2017      278 Okuma

Amacımız ;

İnsan hak ve hürriyetlerinden ödün vermeden içinde yaşadığı toplumla, doğal çevreyle barışık, düşünen, araştıran, akıl yürüten, etik değerlere, insan hayatına ve insan haklarına, ulusal ve evrensel değerlere saygılı, sosyal yapısı gelişmiş, sosyal cesaret sahibi, demokrasi kültürünü benimseyen, farklı düşüncelere saygılı çağdaş gençler yetiştirmektir.

Vizyonumuz – Misyonumuz
Vizyon; ne olmak istediğimizdir.
Vizyon; İdeallerimiz, hatta ulaşacağımızı asla düşünmediğimiz hayallerimizdir.
Vizyon; yönümüzü belirler, hedeflerimizden saptığımızda bize yol gösterir.

Ve istiyoruz ki…
Okulumuzda, öğrenme temel ihtiyaç kabul edilsin.

İstiyoruz ki…
Okulumuzda her veli, öğrencisine, öğrenme için her türlü fırsatın verildiğini bilsin.

İstiyoruz ki….
Okulumuzda hem öğretmenler hem de öğrenciler birbirlerinin öğrenmesine ve birbirlerinin gelişimine yardımcı olmanın önemine inansın.

İstiyoruz ki…
Okulumuzda, çalışanlar gerekenleri yaparken kendilerinden emin olsun. Doğruları yaptıklarında alacakları cevaptan korkmasın ve gerekenleri yerine getirmede endişeleri olmasın.

İstiyoruz ki…
Okulumuzda, herkes her gün daha iyiye ulaşmak için çalışsın.

İstiyoruz ki…

Öğrencilerimiz mesleklerinin insanlık için önemini kavrasın ve bir insan hayatına katkı sunmanın ne büyük bir onur olduğunu bilsin.

Farkındayız ki…
Biz farklıyız. Yetenekli, enerjik, coşkulu ve üretkeniz.